Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych oraz prowadzenie ich rejestru,

Prowadzenie szkoleń P-POŻ.,

Prowadzenie szkoleń w zakresie pierwszej pomocy,

Prowadzenie rejestru badań lekarskich zatrudnionych pracowników,

Doradztwo w zakresie doboru środki ochrony indywidualnej,

Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy,

Uczestnictwo w badaniu okoliczności wypadków przy pracy,

Udział w postępowaniu powypadkowym oraz prowadzenie ich rejestrów.